x

Biblia Online

Anuncios
url:
Enviar Mensaje


Lucas 17:23 - Biblia Nacar-Colunga

Lucas 17:23

Os dirán: Helo aquí o helo allí. No vayáis ni le sigáis.

Ver Capítulo

Lucas 17:23 - Biblia Reina Valera 1960

Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los sigáis.

Ver Capítulo

Lucas 17:23 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual

Algunos les dirán: “¡Allí está!” o “¡Aquí está!”, pero no vayan.

Ver Capítulo

Lucas 17:23 - Biblia Nueva Version Internacional

Les dirán: '¡Mírenlo allá! ¡Mírenlo acá!' No vayan; no los sigan.

Ver Capítulo

Lucas 17:23 - Biblia Nueva Versión Internacional 1999

Les dirán: “¡Mírenlo allá! ¡Mírenlo acá!”No vayan; no los sigan.

Ver Capítulo

Lucas 17:23 - Biblia de las Americas

Y os dirán: '¡Mirad allí! ¡Mirad aquí!' No vayáis, ni corráis tras ellos .

Ver Capítulo

Lucas 17:23 - Biblia Dios habla hoy

Algunos dirán: 'Aquí está', o 'Allí está'; pero no vayan ni los sigan.

Ver Capítulo

Lucas 17:23 - Biblia Kadosh Israelita Mesiánica

La gente les dirá: '¡Miren! ¡Aquí mismo! ¡O vean! ¡Está allá! No corran, ni les sigan,

Ver Capítulo

Lucas 17:23 - Biblia Nueva Traducción Viviente

Algunos les dirán: “Miren, allí está el Hijo del Hombre” o “Aquí está”, pero no los sigan.

Ver Capítulo

Lucas 17:23 - La Biblia del Oso  RV 1569

Y deziros han, Helo aquî, o helo allî. No vays, ni ſigays.

Ver Capítulo