x

Biblia Online

Anuncios


1 Crónicas 6:12 - Nacar-Colunga

1 Crónicas 6:12

(38) Amarías engendró a Ajitub; Ajitub engendró a Sadoc; Sadoc engendró a Salum;'

Ver Capítulo

1 Crónicas 6:12 - Reina Valera 1960

Ahitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum,

Ver Capítulo

1 Crónicas 6:12 - Traducción en Lenguaje Actual

Ver Capítulo

1 Crónicas 6:12 - Nueva Version Internacional

Ajitob fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Salún,

Ver Capítulo

1 Crónicas 6:12 - Nueva Versión Internacional 1999

Ajitob fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Salún,

Ver Capítulo

1 Crónicas 6:12 - Biblia de las Americas

Ahitob engendró a Sadoc y Sadoc engendró a Salum,

Ver Capítulo

1 Crónicas 6:12 - Dios habla hoy

Ahitub fue padre de Sadoc, Sadoc fue padre de Salum,

Ver Capítulo

1 Crónicas 6:12 - Kadosh Israelita Mesiánica

Ajituv engendró a Tzadok, Tzadok engendró a Shalum,

Ver Capítulo

1 Crónicas 6:12 - Nueva Traducción Viviente

Ahitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Salum.

Ver Capítulo

1 Crónicas 6:12 - La Biblia del Oso  RV1569

Y Achitob engendró à Sadoc, y Sadoc engendró à Sellum,

Ver Capítulo